Autorska pracownia projektowa
architekt Łukasz DeplewskiKontakt:

ALIA Łukasz Deplewski

ul. Topolowa 6 // 62-068 Rostarzewo

tel. 881-967-865 // kontakt@alia-arch.pl

PROFIL
Profil działalności
Dokumentacje projektowe
Inwentaryzacje
Technologia BIM
nSTYLE
Ideocentryzm
Architektura GŁĘBI
Profil działalności

Architekci i projektanci ALIA Architektura zajmują się projektowaniem budynków i obiektów budowlanych w każdym obszarze działalności architektoniczno-budowlanej.

W szczególności zajmujemy się:

 • architekturą mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową i rekreacji indywidualnej

 • architekturą mieszkaniową wielorodzinną,

 • architekturą usługową i użyteczności publicznej,

 • architekturą sakralną,

 • architekturą przemysłową.


 • Posiadamy doświadczenie w realizacji skomplikowanych, wieloetapowych i złożonych inwestycji oraz dysponujemy potencjałem i wyposażeniem umożliwiającym wykonanie pełnobranżowych dokumentacji projektowych.

  Wykonujemy kosztorysy, specyfikacje, charakterystyki energetyczne i inne opracowania do inwestycji w sposób maksymalnie efektywny i w pełni zoptymalizowany.

  Projektujemy ekonomicznie i terminowo, za każdym razem przygotowując projekt niebanalny, funkcjonalny i wysoce estetyczny, kierując się zasadami kompozycji piękna.

  Pracujemy w technologii BIM (Building Information Modeling), co wyróżnia nas na tle konkurencji, daje Państwu lepszy wgląd w proces projektowy i pozwala realizować inwestcje szybciej i efektywniej.


  Zapraszamy!

  Dokumentacje projektowe

  W celu realizacji inwestycji, obliczenia szacunkowych kosztów jej realizacji oraz spełnienia wszystkich wymogów prawnych i oczekiwań stawianych nam przez Inwestorów świadczymy usługi projektowe realizując:

 • projekty koncepcyjne - z fotorealistycznymi wizualizacjami,

 • projekty budowlane - z pełną osbługa prawną w postaci uzyskiwania niezbędych uzgodnień i decyzji administracyjnych,

 • projekty wykonawcze - wspomagające proces realizacji inwestycji na budowie,

 • niezbędne opracowania branżowe - projekty sanitarne, elektryczne i technologiczne,

 • niezbędne opracowaiia towarzyszące - badania, operaty, kosztorysy i specyfikacje.


 • Wykonywane przez nas dokumentacje wyróżniają się jakością merytoryczną i czytelnością. Tworzone są w sposób kompleksowy, uwzględniając wszystkie aspekty inwestycji.

  Przy realizacji dokumentacji projektowej pracuje zespół wykształconych i doświadczonych projektantów.

  Wykonujemy dokumentacje w technologii BIM (Building Information Modeling), czego wynikiem jest cyfrowy, parametryczny model budynku w formacie .IFC

  Inwentaryzacje

  Dla budynku i budynków istniejących, które nie posiadają dokumentacji projektowej lub istniejąca dokumentacja odbiega od stanu faktycznego, oferujemy wykonanie pomiarów i dokumentacji inwentaryzacyjnej, zawierającej, w zależności od specyfiki budynku:

 • rzuty kondygnacji,

 • przekroje w charakterystycznych miejscach,

 • elewacje,

 • mapy zniszczeń i uszkodzeń.


 • Przed przystąpieniem do wykonywania projektu dla inwestycji polegających na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wykonujemy pomiary i sporzadzmy dokumentację inwentaryzyacyjną.

  Przy realizacji dokumentacji projektowej pracuje zespół wykształconych i doświadczonych projektantów.

  Wykonujemy dokumentacje w technologii BIM (Building Information Modeling), czego wynikiem jest cyfrowy, parametryczny model budynku w formacie .IFC

  Technologia BIM

  Strona w budowie. Przepraszamy...

  Architektura nSTYLE

  Dla wielu z nas najpiękniejszą i najciekawszą architekturę stanowią zabytkowe, historyczne budowle. Zamysł komponowania architektury i zdobienia detalem budowli na przełomie każdej z epok zawsze zachwyca i inspiruje. Wynika to z naszej wrażliwości na piękno oraz z zadumy nad minionymi epokami.

  Tych z Państwa, którzy utożsamiają się z epoką gotyku, czy baroku, lub Ci z Państwa, którzy pragną w takiej architekturze przebywać z pewnością zaintersuje idea nSTYLE. To konwencja projektowania architektury i przestrzeni, która nawiązuje do historycznych stylów architektonicznych.

  Cechują ją:

 • dbałość o zamysł historyczny - odnajdywanie ducha epoki,

 • projektownie przestrzeni i form architektonicznych w nowoczesny sposób, przy zastosowaniu współczesnych technologii,

 • stosowanie charakterystycznych rozwiązań kompozycyjnych i architektonicznych danych epok. • Zobacz galerię projektów nStyle

  Architektura Ideocentryczna

  Strona w budowie... Przepraszamy.
  Architektura GŁĘBI

  Strona w budowie... Przepraszamy.
  PROJEKTY
  Architektura NEO-STYLE
  Architektura Ideocentryczna
  Architektura GŁĘBI
  PROJEKTY
  Typ budynku / obiektu budowlanego
  Autor
  Filtry

  Strona w budowie... Przepraszamy.

  REALIZACJE
  Architektura NEO-STYLE
  Architektura Ideocentryczna
  Architektura GŁĘBI
  REALIZACJE
  Typ budynku / obiektu budowlanego
  Rodzaj dokumentacji
  Rok realizacji
  Branże
  Technologia BIM

  Strona w budowie... Przepraszamy.